Från en dag till en annan

En onsdag på jobbet. Schemaläggning av luncher för resten av sommaren. Och 17-passningar. Handledning med utbildningsläkarna. Fördelning av jourtider bland specialistläkarna. EKG- och spirometriresultat som inte sparas. IT-support. Kontering av patientintäkter. Signeringsinställningar. Journalspärr. Behörighetsbeställning. IVO-kontakt. Fakturering av försäkringsbolag och nätläkarmottagning.

Arbetslunch. Ångad torsk i brynt smör och utvärdering av patientflöden. Tidboksmallar. Leverans av patientpekskärmar. Lönesamtal. Protokollförande av sköterskemöte. Skriva manus till patienttelefonen. Och tjugo telefonsamtal och desto fler mejl.

Tillvaron ser annorlunda ut idag, för jag vabbar med barnen. Men pulsen är hög ändå, för budgivning pågår!