Oro och bubbel

Jag har haft ett födelsemärke på mitt vänstra smalben som förändrats. Från att ha varit litet, runt och brunt har det över tid (ett år?) blivit aningen mer högsmalt och framför allt övergått till svartbrunt. Jag fick hudförändringen dermatoskoperad för tre veckor sedan. Svaret som jag fick från Hudkliniken för två veckor sedan var misstänkt melanom. Excision skulle ske snarast och snabbsvarsanalys begärdes enligt det standardiserade vårdförloppet vid cancermisstanke. Det opererades bort samma eftermiddag.

Read More